Authors

These are the people who help bring this website to you.

Nâng cấp, nâng cấp nữa, nâng cấp mãi... :)
Các bài viết của tôi thường là các thông báo đóng cửa, nâng cấp, hay chỉnh sửa, bổ sung thêm tính năng của server/website cho cộng đồng. ;)

Thỉnh thoảng viết một vài bài kỹ thuật, công nghệ mà tôi đang quan tâm...

Nên nếu bạn có góp ý gì về hệ thống, dịch vụ, xin gửi thông tin cho tôi qua email contact@handheld.vn. Xin cảm ơn!
Nhiều mối quan tâm quá...
Thi thoảng mới viết một bài chia sẻ với mọi người những gì tôi đang tìm hiểu, đang quan tâm. Lúc thì bình luận một số tin tức liên quan đến thời sự công nghệ, lúc khác là những bài kỹ thuật mang tính mở màn...

Hy vọng có thời gian sẽ viết một số nội dung và cả những vướng mắc trong công việc hằng ngày...

Bạn có thể liên hệ với tôi qua email huuquynh@gmail.com hoặc Facebook