Authors

These are the people who help bring this website to you.

Nâng cấp, nâng cấp nữa, nâng cấp mãi... :)
Các bài viết của tôi thường là các thông báo đóng cửa, nâng cấp, hay chỉnh sửa, bổ sung thêm tính năng của server/website cho cộng đồng. ;)

Thỉnh thoảng viết một vài bài kỹ thuật, công nghệ mà tôi đang quan tâm...

Nên nếu bạn có góp ý gì về hệ thống, dịch vụ, xin gửi thông tin cho tôi qua email contact@handheld.vn. Xin cảm ơn!
Nhiều mối quan tâm quá...
A: 4x
S: M
L: 222 255 167 12
C: Detail

Bạn có thể liên hệ với tôi qua eMail hoặc Facebook