Thương mại điện tử

Lướt qua các trang thương mại điện tử hiện nay
  • 55,458
  • 76
Thời gian vài năm vừa qua, thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam phát triển khá nhanh. Cơ quan quản lý nhà nước có hẳn một cục thương mại điện tử để thúc đẩy và xây dựng các cơ chế quản lý từng bước việc kiểm soát lĩnh vực này. Các đại gia đổ không biết bao tiền vào làm thương mại điện tử, nước ngoài cũng đầu tư khủng cho thị trường tiêu dùng Việt Nam. Phương thức thanh toán cũng đang được áp dụng các công nghệ mới nhất để mang đến sự tiện...
Top