Bút & Mực & Giấy

Viewing only articles categorized with "Bút & Mực & Giấy".

 

Cảm nhận Pilot MYU 701 ngòi F

Em chơi bút cũng được một thời gian, khoảng gần 02 năm. Ngần ấy cũng không phải là ngắn nên em muốn mang một chút lòng thành - mong là một chút...