Bút & Mực & Giấy

Viewing only articles categorized with "Bút & Mực & Giấy".

 

Cảm nhận Platinum pocket pen

Lâu lâu không động tới bút Nhật, tự nhiên lại có hứng thú với mấy cây pocket. Thế là lại lọ mọ đi hơn chục cây số đường giờ cao điểm đến hang ổ...