DIỄM XƯA

Chủ yếu là các dòng máy out of date: BlackBerry, Palm, Symbian...

BLACKBERRY

Trao đổi, chia sẻ dòng BLACKBERRY - Điện thoại sử dụng HĐH RIM...
Thớt
1,136
Thảo luận
13,933
Thớt
1,136
Thảo luận
13,933

PALM & TREO

Trao đổi về điện thoại sử dụng hệ điều hành Palm OS...
Thớt
3,792
Thảo luận
29,072
Thớt
3,792
Thảo luận
29,072
Top