DIỄM XƯA

Chủ yếu là các dòng máy out of date: BlackBerry, Palm, Symbian...

BLACKBERRY

Trao đổi, chia sẻ dòng BLACKBERRY - Điện thoại sử dụng HĐH RIM...
Thớt
1.1K
Thảo luận
13.9K
Thớt
1.1K
Thảo luận
13.9K

PALM & TREO

Trao đổi về điện thoại sử dụng hệ điều hành Palm OS...
Thớt
3.1K
Thảo luận
24.2K
Thớt
3.1K
Thảo luận
24.2K
Top