heller

Lê Thành Trí

football
Địa điểm
Đà Nẵng

Chữ ký

yêu người khổ.. thôi chuyển qua yêu công nghệB-)

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top