Recent Content by minhtuan_tlbbu

  1. M

    Ipod touch g2 - sau khi reset không vào được máy...plz help me T.T

    Thưa các bro, Chẳng là con Ipod gen 2 của em sau khi em reset lại tòan bộ settings và erase ipod thì nó không thể nào vào máy được nữa. Khi bấm nút nguồn thì chỉ hiện lên màn hình đen và quả táo trắng, cứ như vậy hòai mà không có biến chuyển gì cả. Có anh em nào biết thì chỉ bảo em biết...
Top