Recent Content by o0vipboy0o

  1. O

    Trợ giúp Laptop Acer Aspire 3683NWXCi

    Re: HELP ME!!! Xin giúp tôi!!! Tôi còn một thắc mắc nữa cần a e giải đáp giúp. Máy tôi có 2 nút bật tắt có hình Bluetooth và Wifi. Tôi chỉ mở và sử dụng được Wifi. Nhưng tôi không thể mở và sử dụng Bluetooth được. Vậy nguyên nhân vì sao. Xin a e giúp đỡ.
  2. O

    Trợ giúp Laptop Acer Aspire 3683NWXCi

    Tôi đang sử dụng Laptop Acer Aspire 3683NWXCi chip intel celeron M processor 430 (1.73 GHz, 533 MHz FSB, 1M L2 cache), 512 MB DDR2, BIOS ZR1 v1.3223 3B23, card hinh Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family. Chip type Intel(R) GMA 950. 64MB. 1. Tôi có thể nâng cấp Ram cho máy chạy nhanh hơn...
Top