PDAFan

Chữ ký

"Tiền là tiên là phật. Là sức bật con người. Là nụ cười tuổi trẻ. Là sức khỏe cụ già. Là cái đà danh vọng. Là lọng của nịnh thần. Là cán cân công lý. Tiền là ...hết ý"
Top