Recent Content by quan_bi

  1. Q

    Thảo luận cách xem TVI trên iPhone 3G

    Iphone 3g cảu em đã đăng kí 3g thành công nhưng ko almf cách nào cho xuất hiện biểu tượng 3G cạnh cột sóng cả,chỉ toàn lên E,vẫn chat và online bình thường,em đã thử enable 3G và bật cả EDGE nhưng vẫn chỉ toàn hiẹn E (em dùng fw 3.0 gói M25 của vina) Em đã cho sim sang N73 thì 3G hiện lên và...
Top