Recent Content by Quang Huy

  1. Q

    Hỏi về kết nối bluetooth giưa PPCs E740 và SE T630

    Tôi muốn gửi và nhận Email từ PPCs Toshiba E740 qua cổng Buetooth của SE T630. Xin cho hoi cach cài đăth ntn? Xin cảm ơn!
Top