Recent Content by quangmobile_194

  1. Q

    Các bạn nào ở Hải Phòng biết chỗ nào sửa nhanh máy BB 8320 bị cổng USB không !!!

    Vấn đề là có bị lột chân main hay không thôi. bạn mang qua 194 Lạch Tray gặp anh Quang lùn( ở đấy có 2 Quang mà) nhé.
Top