romeoHN

Chữ ký

SHOP GIÓ BIỂN - chuyên đồ hiệu cho Mac - iPhone
Kiên: 0948 51 52 18 -YM/Skype/Gmail: Kiennth
1. ACB : Nguyễn Trung Kiên/ số TK: 54415699
2. VCB: Nguyen Trung Kien/ Số TK: 0491001553522

Following

Top