Super_Saiyan_Gogeta

Chữ ký

Dzui wá ruốt cuộc cũng có máy để dzui chơi với anh em pà con cô bác rồi ! hahahahhahahhaa !
O2 XDA II
Máy desktop (loại dủm nhất )
ADSL loại mega home ( cũng dủm luôn )
Loa soundmax loại dủm nhất luôn.

http://www.msc.com.vn/vietnam_version/home.htm
Top