toshibaE740

Thích khám phá công nghệ.

Pocket PC
Website
http://www.toshibaE740.com
Địa điểm
Hà Nội
Occupation
Chuyên "ra" phá PPC.

Chữ ký

Toshiba E740 No Wifi -> Toshiba E740 Wifi -> Dell Axim x30H, O2s -> HP iPaq hx4700 -> Acer n310, Dell Axim X50v, HP 6365-> Acer n311
Top