tuanvt04

Chuyên sửa chữa, buốn bán máy tính bảng, máy đọc sách, linh phụ kiện đồ công nghệ
Địa điểm
hanoi
Gender
Male
Occupation
68 phố quan nhân ( P204 A2 )

Contact

Google Talk
ttd.shop.hn@gmail.com
Facebook
TTDShop.Suachua.Surface

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top