TVinh

Nhìn vẫn còn tươm lắm cơ...
Địa điểm
Ha Noi, Vietnam, Vietnam

Chữ ký

Chào bác //you/.Đây là số TK của em: 1818456789 VPBank chi nhánh Cát Linh

Trời mùa đông chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây con khỉ đọc tin này

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top