116000

  1. S

    [HCMC] Rolex OP 116000 dial explorer pink baton

    Nay em xin lên sóng 1 chiếc Rolex Maxi case 36mm ref 116000 Date 01/2012 phiên bản gọi vui là Black Pink tên thực tế của nó là Rolex OP Pink Baton. Phiên bản đặc biệt được bán ra đa số tại Paris. ================================ Tình trạng: USED, có thẻ hãng, 2 mắt dây kèm Em giao lưu...
Top