431.50.41.22.13.001

  1. Hoan Ngo

    [TOÀN QUỐC] Omega DeVille hour vision annual calendar solid gold 18K 431.50.41.22.13.001(43150412213001) 41mm

    Omega De Ville Hour Vision Annual Calendar Solid Gold 18K 431.50.41.22.13.001, 41mm Thông tin chi tiết: - Brand new fullbox seal, bảo hành toàn cầu 5 năm - Model: 431.50.41.22.13.001 - Size: 41mm, độ dầy ~ 13.9mm - Bộ máy: Automatic Omega calibre 8611 với 39 chân kính, 25’200 alt/h, trữ năng...
Top