android 6.0 marshmallow

  1. HaThienKiemVu

    CHIA SẺ Thiết lập MTP làm chế độ kết nối mặc định trên Android 6.0 Marshmallow

    Hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow mang lại rất nhiều tính năng mới như chế độ Doze tiết kiệm pin, chọn ứng dụng mặc định, v.v… Tuy nhiên bản thân nó lại chứa một vài lỗi không đáng có. Điển hình như tùy chọn kết nối MTP (Media Transfer Protocol). Khi sử dụng chế độ này, người dùng có thể...
Top