anti-virus

  1. HaThienKiemVu

    Cách phân biệt và phòng tránh thông báo nhiễm virus giả mạo

    Mỗi lần nhắc tới Malware hoặc Virus là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những thứ gì đó rất ghê gớm – chúng phá hoại máy tính của chúng ta. Cách lan truyền và lây nhiễm của chúng vô cùng đa dạng, khó đoán. Mặc dù chúng ta đã có những trình anvi-virus nhưng như thế là chưa đủ, bè lũ hacker hoặc...
Top