antivirus

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Các chương trình antivirus rất dễ bị tấn công

    Để bảo vệ bản thân mình trong thế giới công nghệ thì các bạn cần gì?. Chắc chắn câu trả lời đầu tiên sẽ là: một chương trình antivirus chứ gì nữa!. Thế nhưng có bao giờ bạn nghĩ ngược lại nếu chương trình antivirus đó lại bị malware lây nhiễm và phá hoại hay chưa?. Đây không phải là một câu hỏi...
Top