application

  1. Korlic

    CÔNG NGHỆ Ứng dụng mới cho phép bạn đánh giá người khác

    Một ứng dụng mới mang tên Peeple cho phép mọi người đánh giá-chấm điểm người khác, bất chấp việc cá nhân đó muốn hay không, sẽ được cho ra mắt vào tháng sau. Bất cứ người dùng nào đều có thể đưa một cá nhân lên cơ sở dữ liệu công cộng của Peeple để đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 cũng như...
Top