autobahn vietnam

  1. huuquynh

    BÀN TRÒN Việt Nam có lẽ cũng nên có một con đường không giới hạn tốc độ

    Chuyện này có vẻ xa vời. Nhưng với sự phát triển hiện nay của Việt Nam, có lẽ chúng ta cũng cần có 1 con đường không giới hạn tốc độ, và có thì chắc cũng không ai khác ngoài Vinfast đầu tư xây dựng và chuyển giao, hãng xe được nhiều người gọi là xe quốc dân trong tương lai gần. Chuyện này không...
Top