autodesk

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Solo - Chiếc drone có khả năng tạo bản đồ 3D

    Xem bản đồ kĩ thuật số ở định dạng 3D sẽ thích hơn là dạng 2D thông thường, lúc nào cũng vậy. Góc nhìn 3 chiều, tầm nhìn bao quát cùng độ chi tiết cao là những ưu điểm của nó. Và có một loại drone chuyên tạo ra các bản đồ 3D như vậy. Trong nhiều năm qua, drone đã được ứng dụng trong nhiều...
Top