aw series 6

  1. ngoannhi

    [TOÀN QUỐC] ĐG nhà táo: iPad Air - iPhone X - AW series 6 thép vàng. KT 23:01 ngày 16.10.2021

    Dịch COVID đã tạm lắng nhưng ví thì cũng cạn dần, lôi mấy món đồ nhà táo ra phục vụ các bác để lấy tiền đong gạo :D - Tình trạng sản phẩm đều sử dụng ngon lành cành đào, không lỗi lầm gì. - Nguồn gốc hàng rõ ràng, nói không với hàng dựng. ══════════════════════════ Thông tin về sản phẩm đấu...
Top