bach long lua dao

  1. A

    [HCM] Bạch Long đóng lại seal Oneplus 2

    Xin chào các bạn, mình ghi bài này nhằm đưa ra lời khuyên với những bạn có ý định mua hàng tại Bạch Long (BL) đặc biệt là hàng xách tay. Đây là trường hợp thực tế chứ không phải mình dựng chuyện để dìm Bạch Long, nếu BL vào cmt nói mình dựng chuyện thì mình sẽ nêu chi tiết thời gian từng mục mà...
Top