bank

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Một tỉ USD trong ngân hàng đã suýt "bốc hơi"

    Trong lịch sử, chúng ta đã biết đến nhiều phi vụ trộm ngân hàng nổi tiếng. Đến tận ngày nay, bọn đầu trộm đuôi cướp vẫn còn táo bạo đến như vậy. Tuy nhiên, chúng là những tên hacker và dùng công nghệ hiện đại chứ không dùng vũ khí. Trang tin Reuters cho biết những tên hacker đã chôm 80 triệu...
Top