bảo mật

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Bảo mật càng lên, mật khẩu càng chết… thế nhưng cuộc chiến đó chỉ mới bắt đầu thôi

    Hiện nay, mật khẩu chính là vấn đề lớn nhất đối với lĩnh vực bảo mật kĩ thuật số hiện đại. Các tiêu chí cần phải có của một mật khẩu mạnh là phức tạp, độc nhất, có tính thay đổi thường xuyên. Những yếu tố này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công tìm kiếm mật khẩu bằng phương pháp Nạo Vét (Brute Force)...
Top