bd-op-mux01

  1. H

    [HÀ NỘI] Bộ chuyển đổi fxs/fxo sang quang

    Bộ chuyển đổi FXS/FXO sang Quang BD-OP-MUX01 là bộ chuyển đổi 1 kênh thoại (FXS/FXO) sang quang với chi phí ít tốn kém, hiệu quả, khoảng cách truyền tối đa lên đến 120KM. Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất làm việc ổn định, dễ dàng sử dụng, bao gồm các chức năng cảnh báo hoàn chỉnh. Chức năng...
Top