bia sứ

  1. S

    [HCMC] Bia sứ có phải là bia thầy tu không vậy?

    Bia sứ có phải là bia thầy tu không sẽ là câu hỏi mà rất nhiều bạn có mối quan tâm đặc biệt tới các dòng bia nhập khẩu đặt ra và bài viết xin được đưa ra câu trả lời là bia sứ không phải là bia thầy tu. Vì nhiều những lý do khác nhau dẫn đến việc rất nhiều người dùng bia nhầm lẫn bia sứ là bia...
Top