bill gates

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Forbes vừa công bố danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới trong năm 2016

    Danh sách những tỉ phú của cả thế giới trong năm 2016 có bao gồm 1 số là cựu hacker. Bill Gates nằm trong số đó, ông đứng đầu danh sách này với tài sản 75 tỉ USD. Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 10 tỉ phú giàu nhất thế giới trong ngày hôm nay. Trong danh sách này, ta có thể...
Top