bình tách lỏng

  1. dienlanhfocviet

    [TOÀN QUỐC] Bình tách lỏng

    Bình tách lỏng (Suction accumulator) là thiết bị dùng để tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi, đảm bảo dòng môi chất lạnh khi đi vào máy nén phải ở trạng thái hơi hoàn toàn. Bình tách lỏng phi 16 được lắp đặt trước đầu hút của máy nén, giúp ngăn chặn hiện tượng...
  2. dienlanhfocviet

    [TOÀN QUỐC] Bình tách dầu – Vật tư hệ thống lạnh

    Bình tách dầu (oil separator) được sử dụng để tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng đi ra từ máy nén và hồi dầu về lại cac-te của máy nén, do trong quá trình nén, một phần dầu nhớt trên thành xi-lanh sẽ bị cuốn theo môi chất để ra ngoài. Vì vậy, để làm giảm lượng dầu đi vào hệ thống và đọng lại...
Top