binhthanh

  1. quyettien96_bds

    [HCMC] Đầu tư nhà cho thuê tại thành phố HCM theo mô hình CHDV

    360 triệu đồng sở hữu 1 căn hộ trong vòng 10 năm tại trung tâm thành phố. Sau đó cho thuê lại có dòng tiền hằng tháng 6-7 triệu. Quả thực là một ý tưởng mới trong lúc kinh tế thị trường khó khăn, chưa đến 500 triệu mà nó nơi quăng tiền vào đầu tư. IEX Assets mang lại giá trị cho nhà đầu tư và...
Top