bitcoin

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Đào bitcoin tiêu tốn bao nhiêu năng lượng? Các chuyên gia còn chưa chắc chắn vấn đề đó

    Gần đây Alex de Vries có thực hiện một bảng khảo sát về việc đào bitcoin tiêu tốn bao nhiêu năng lượng ở Ireland. Thật buồn thay, cứ mỗi sáu tháng thì số năng lượng mà việc đào bitcoin tiêu thụ ở đất nước này lại tăng lên gấp đôi. Vào cuối năm 2018, việc đào bitcoin sẽ tiêu tốn 67 THw và tương...
  2. huuquynh

    THỜI SỰ Mining Bitcoin - Để làm gì, và như thế nào?

    Hôm nay kết thúc Tết âm lịch 2018. Lại tiếp tục loạt bài liên quan đến nội dung đang HOT không chỉ người làm công nghệ, mà còn thu hút giới đầu tư, lớp trẻ... tôi cũng với tư cách là người mới, tìm hiểu theo quan điểm của mình, lại chia sẻ tiếp các thông tin theo quan điểm nhìn nhận của cá nhân...
Top