bộ chia hdmi

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Bộ chia HDMI 1 ra 16 cổng chính hãng MT-VIKI MT-1016

    Bộ chia HDMI 1 ra 16 MT-SP1016 Bộ chia HDMI từ 1 nguồn ra 16 màn hình MT-SP1016 của MT-VIKI giúp bạn truyền tải hình ảnh từ 1 nguồn HDMI vào ra 16 màn hình, máy chiếu v.v...hình ảnh đạt chuẩn HDMI 1.4 giúp đạt được hỉnh ảnh full HD MT-VIKI MT-SP1016 giúp bạn truyền tải tín hiệu có khoảng...
Top