bo chuyen doi bien tro sang 4-20ma

  1. quocvntech

    [TOÀN QUỐC] Bộ chuyển điện trở -biến trở sang 4-20ma

    Bộ chuyển đổi tín hiệu trở sang dòng 4-20ma ( transmitter ) là thiết bị chuyển đổi tín hiệu dạng điện trở từ các loại cảm biến nhiệt độ sang dòng 4-20ma. Ngoài ra thiết bị còn nhận các cảm biến nhiệt độ như Pt100,Pt1000… TC K, S, R,B, E,..sang dòng 4-20ma. Bộ chuyển đổi tín hiệu trở sang dòng...