bộ nhớ ngoài

  1. culoc2002

    [HCMC] Bộ nhớ ngoài iMation Link 64GB. loại có pin dự phòng cho iPhone, iPad, iPod,máy tính. 23h00 6/1/2017

    Bộ nhớ ngoài iMation Link 64GB. Loại có Pin dự phòng cho iPhone, iPad, iPod,Máy tính. 23h00 6/1/2017. MS 1: 64G Kèm theo Pin sạc dự phòng 3000mA Giải pháp mở rộng bộ nhớ cho iPhone. Khi mà dung lượng 16 GB trên iPhone, iPad không còn đáp ứng thì việc chọn một chiếc USB lưu trữ là giải pháp...