bose revolve

  1. Mr GIl

    [HCMC] ĐG em loa Bose Revolve KT 22h30 20/09/2022

    KT 22h30 ngày 20/09/2022 Khởi điểm: 2000K Bước giá: chia hết 10K ........... Loa Bose Revolve qua sử dụng, Còn đẹp 97-98%, chỉ có Loa + cable tặng kèm ĐG 1 trong 2 em, winner lấy màu tùy chọn do mình sẵn 2 con BH 1 tuần theo đúng trách nhiệm
Top