buffalo

  1. fellow

    [TOÀN QUỐC] 2 chú Buffalo wifi Pro waps - ag300h và dock bluetooth 30pin - KT22h30 6/2

    MS1 = MS2 = wifi Pro Hàng này là hàng đúng chuẩn brand new chưa quan sử dụng nha các bác, chỉ có điều là kô có hộp riêng cho từng em thôi .... Hàng đấu giá bao gồm: thiết bị, adapter, cặp anten, đế sắt lắm tường Dòng sản phẩm AirStationPro™ WAPs-APG300H là wireless cao cấp chuyên dùng cho...