but muc preppy

  1. preppypen

    BÀI VIẾT Một vài cảm nhận về bút mực Preppy Nhật Bản

    Tôi không phải là một người làm việc bằng bút và mực nhưng lại khá thường xuyên sử dụng bút máy. Một phần là do sở thích, phần nữa là do không thích viết bút bi vì nó phá chữ, chữ càng ngày càng xấu hơn thậm chí là mỗi năm một kiểu chữ khác nhau. Trước đây tôi không quá quan tâm nhiều đến bút...
Top