bút mực

  1. Narga

    BÀN TRÒN Chém gió, tranh luận...... tất cả vào đây!

    Á à, giờ em biết sao điểm negative của em tăng. Em ví dụ thôi, còn đến mức nào thì do lão nhé. Yên tâm, nắm bút đúng mà kiếm ra $ em mua cho lão mấy cục dàng, xanh + chai cho mấy lão handjob [emoji57]
Top