cam bien do ap suat

  1. quocvntech

    [TOÀN QUỐC] Cảm biến đo áp suất 0-1bar, 0-2,5 bar, 0-4bar 0-10bar

    Cảm biến áp suất Bd 26.600G là dòng cảm biến áp suất phổ biến nhất của hãng Bd sensor có trụ sở tại Đức, tất cả các dòng cảm biến của Bd sensor đươc sản xuất tại Đức. Cảm biến áp suất Bd 26.600G dùng đo áp suất tại các nhà máy, trên các hệ thống như áp suất khí, áp suất gas, áp suất nước, .. Ngõ...