cao đẳng

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Xét tuyển Lập trình viên quốc tế hệ cao đẳng chính quy (cao đẳng Công nghệ thông tin – Đà Nẵng)

    SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Học sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương, xét học bạ THPT; - Thời...
Top