cap nhat moi

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Facebook cập nhật tab Notification: hiển thị thêm nhiều thông tin hơn

    Gần đây, Facebook đã liên tục thay đổi và nâng cấp thanh tab Notification của mình để nó có thể hữu ích hơn, không chỉ đơn thuần là nơi bạn kiểm tra lại các hình ảnh được tag hoặc xem những gì bạn bè viết trên tường nhà họ. Và giờ đây thì những người dùng trên nền tảng di động sẽ còn thấy thú vị...
Top