card wifi intel

  1. vdung1972

    [TOÀN QUỐC] ĐG card wifi cho máy tính bàn Intel AC 9260, 2 băng tần 2.4 và 5Ghz, còn BH 4 tháng, quà tặng GBN. KT 23h05, T6, ngày 03/01/2020

    Em nâng cấp lên AX nên mang lên ĐG card Wifi cho máy tính bàn Intel AC 9260, 2 băng tần 2.4 và 5Ghz, đây là card tốc độ cao nhất của shop em mua thời điểm đó, còn BH 4 tháng (em mua 31/10/2019-BH 6 tháng). Gồm card đã lắp trong card PCI-E, 1 thanh chặn cho main lùn, dây nối nguồn nếu dùng BT...
Top