câu nói hay

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Quotes hay truyền cảm hứng và phát triển bản thân

    Hôm nay là một ngày mệt mỏi với bạn, áp lực công việc, áp lực các mối quan hệ cũng như nhiều khó khăn từ cuộc sống khiến bạn gục ngã. Vậy phải làm sao để bạn có thêm năng lượng, nguồn động lực để có thể tiếp tục bước tiếp? Với tôi thì thường sẽ tìm đến những câu nói động lực hay giúp truyền cảm...
Top