chăm sóc ô tô

  1. huuquynh

    CHIA SẺ Tự chăm sóc nội thất & ngoại thất chiếc xe của bạn

    Lâu không viết bài nào chia sẻ trải nghiệm cá nhân trong việc sử dụng và chăm sóc xe. Vừa rồi có ông bạn mới mua một chiếc, cũng thắc mắc một số vấn đề liên quan đến sử dụng và chăm sóc xe cơ bản, lưu ý là chỉ là các vấn đề cơ bản thôi, tôi mới lại viết lên đây để vừa chia sẻ trải nghiệm cá...
Top