chạy bộ

  1. taiphaton

    [TOÀN QUỐC] Tốc độ chạy bộ như thế nào để có hiệu quả cao khi tập luyện?

    Lựa chọn tốc độ chạy bộ như thế nào cho hợp lý? Khi bạn lựa chọn bài tập chạy bộ để thực hiện chính là lúc bạn cần suy nghĩ tốc độ chạy bộ như thế nào cho phù hợp mà lại lại có hiệu quả cao. Lựa chọn cường độ tập luyện vừa sức, vừa với khả năng và thể lực sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, tránh tình...
Top