chè vằng

  1. D

    [TOÀN QUỐC] Địa chỉ cung cấp chè vằng chất lượng

    Chè Vằng hay còn gọi là: chè vằng, chè cước man, cẩm văn, cẩm vân, dây vắng, lài ba gân. Có danh pháp Jasminum subtriplinerve. loại thực vật này có họ hàng với Ô liu, loại cây này được tìm thấy nhiều ở khu vực phía bắc. Những tỉnh như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái...
Top